CANkoncept

I Candet finns ett antal koncept kopplade till viktiga områden i en organisation. Alla CANkoncept utvecklas för att ge stöd åt delaktighet och engagemang. De utformas för att effektivt nå önskade mål och ta tillvara på medarbetarnas kunskap och erfarenhet. För insatser tas t ex processkartor och spel fram som stödjer allas aktiva deltagande. Processen och strukturen skräddarsys samt produktifieras för att säkerställa ett enhetligt genomförande om insatsen avser många deltagare.

Utveclade CANkoncept har en färdig grundstruktur men anpassas efter specifika situationer och förutsättningar. Under CANconsulting faller projekt som helt skräddarsys efter kundens önskemål.

Vid sidan av kunskapsöverföring har alla koncept som syfte att öka medarbetarnas känsla av delaktighet och engagemang. – CANkoncept

Material för workshops och möten – CANproducts

 Copyright © CANDET 2009-2018