Candet utvecklar företag och organisationer. Delaktighet och engagemang går som en röd tråd genom alla tjänster och produkter inte bara som ett slutresultat utan också i vårt sätt att arbeta. Vår utgångspunkt är att medarbetare som känner delaktighet och förstår sin roll i verksamheten får ett ökat engagemang. Det skapar lojalitet, arbetsglädje och ansvarskänsla och därmed förbättrade prestationer. Medarbetare med starkt engagemang som kan kopplas till verksamhetens visioner och mål ger goda förutsättningar för ökad effektivitet och framgång.

Vi arbetar från övergripande strategisk nivå ner till detaljer såväl när det gäller problemlösning som i utformningen av projekt, utbildningar och workshops. Syftet är att i varje tillfälle skapa rätt förutsättningar för att öka känslan av delaktighet och engagemang. I alla våra koncept kombineras struktur och tankearbete med kreativa inslag för att stimulera och öka intresset. De som deltar aktiveras och deras kunskap och erfarenhet tas tillvara i förslag till lösningar som arbetas fram. Aktivt deltagande, förståelse och möjlighet att påverka bidrar till bättre genomslag och längre varaktighet när det gäller inhämtade nya kunskaper.

Vi löser problemen med er – inte åt er!

Om CANDET

 Copyright © CANDET 2009-2021