Om CANDET

I CANDET utvecklar vi företag och organisationer till att bli mer framgångsrika. Våra nyckelord är delaktighet och engagemang som skapas genom gemenskap, öppenhet, närvaro och förståelse. Delaktighet ger lojalitet, arbetsglädje, ansvarskänsla och engagemang, vilket förbättrar prestationerna och ger ökad effektivitet.

Vi tror på ständig utveckling och på möjligheten att tillvarata medarbetarnas kunskap och erfarenhet. En av de största drivkrafterna i vårt arbete är att se individer växa i sin roll och därmed bidra till att ge organisationen förutsättningar för att utvecklas vidare.

Vår logotyp symboliserar olika aspekter av företaget, Namnet CANDET står för en stark tro på att individens vilja att prestera – “kan det” – om rätt förutsättningar ges. Evighetssymbolen – den liggande åttan – är gjord i penseldrag för att illustrera det ständiga flödet i ett evigt lärande. Grön färg i kombination med vitt står för växtkraft, utveckling och stabilitet. Två färger i balans visar på betydelsen av jämvikt mellan höger och vänster hjärnhalva.

I alla våra insatser arbetar vi för att skapa förutsättningar för prestation genom att kombinera logik, struktur och kreativitet.

“The wise teacher does not ask you to enter the house of his own wisdom. He leads you to the threshold of your own mind.” KAHLIL GIBRAN (1883-1931)

Ulrika Friman – Civilekonom och pedagog

ulrika@candet.se

0761-702 007

——————————————————————————

Candet ägs och drivs av Ulrika Friman, civilekonom och högskoleexamen i pedagogik. I företaget finns djupgående kunskaper inom strategi och redovisning samt gedigen erfarenhet av ekonomi. Dessutom mångårig erfarenhet av organisations- och kompetensutveckling samt som universitetsadjunkt inom ledarskap och organisation.

“Genom att ta tillvara på outnyttjad potential och personalens engagemang skapas förutsättningar för utveckling i företag och organisationer.”

“Ledarskap med fokus på delaktighet handlar om att skapa strukturer och tillämpa ett förhållningssätt som stödjer delaktighet.” 

—————————————————————————–

Nedan är ett utdrag med tips till chefen för att få mer delaktiga medarbetare. Ur artikeln ”Alla kan vara med!” publicerad i tidningen Civilekonomen, nr 7, 2012

”Så får chefen mer delaktiga medarbetare:

  1. Stärk din självinsikt. Vilka egenskaper vill du utveckla för att bättre stödja delaktighet? Till exempel ödmjukt bemötande, förmågan att lyssna, tillit till medarbetarnas förmåga?
  2. Våga prata! Föreläsningar och skriftligt material i all ära, men till och med den sämsta diskussionen är bättre för att skapa förståelse och delaktighet. Tänk då vad en god diskussion kan gör!
  3. Vid meningsskiljaktigheter: Var konstruktiv, diskutera sak och inte person.
  4. Många beslut kan tas av gruppen – om gruppen får relevant information och mandat.
  5. Ta tillvara medarbetarnas idéer, uppmuntra och belöna dem så håller du deras engagemang vid liv.”

Text: Anna Vorös Lindén

Läs hela artikeln: Alla kan vara med!

—————————————————————————-

Publicerade artiklar om CANDET och ideella åtaganden.

Alla kan vara med! Artikel i civilekonomerna hösten 2012 om betydelsen av delaktighet.

Skånskan – Sydsvenskan – Lokaltidningen Lund – Svenskt Näringsliv

“Hon hjälper företag att bli mer effektiva”, NyföretagarCentrum Lund.

Artikel i Dagens Industri år 2009 – Candet är ett av de sex nyföretagarna som etablerat sig på LIFT, Lunds Nyföretagarcentrums Inkubator för tjänsteföretag.

Ulrika Friman var tillsammans med en kårkollega sommaren 2014 programansvarig för VildaVikingars lokala läger i Hög för 200 scouter under en vecka.

Ulrika Friman var 2012 mentor till Sommarlovsentreprenörer i Kävlinge kommun.

Årligen arrangeras Diamantbollen (artikel hösten 2011) för flickorna i fotbollslaget. Att utveckla individen och att skapa förutsättningar för gemenskap i laget är viktigt.

 Copyright © CANDET 2009-2018