Kunder

Sagt av deltagare i utvärderingar av våra uppdrag.

Cheferna tyckte det tydliggjorde företagets värderingar på ett sätt som var lätt att ta till sig och omsätta till den dagliga verksamheten. Mest positivt var diskussionerna och att de själva fick ta fram åtgärdsförslag.”  – “Kvalitén på våra ekonomiska diskussioner har blivit bättre.” –  “Utvecklande och engagerande”   –    “Alla var aktiva”    –    “Effektivt”    –    “Superbra utbildning som alla borde gå”    –    “Tydligt resultat”    –    “Bra tempo och målinriktat”   –    “Lättsamt ”   –    “Högt i tak”    –    “Relevanta frågor”    –    “Bra övningar som gav bra diskussioner.” – “Medarbetarnas förståelse för verksamheten har ökat.” –  “Nu förstår medarbetarna vad raderna innebär och hur de kan påverka.”  –  “På ett lättsamt och stimulerande sätt har medarbetarna getts inblick i vad det innebär att representera bolaget och vad det egna beteendet får för konsekvenser.

————————————————————————————

 

Olika kunder om våra insatser:

“Vi har anlitat Candet som projektledare för ett globalt utbildningsprojekt. Vi är mycket nöjda med både genomförandet och resultatet. I projektet genomfördes även utbildningar vilka våra användare var mycket nöjda med.” 

Vi har inom banken många gånger anlitat Ulrika Friman, Candet och är imponerade av hennes förmåga att sätta sig in i vår situation och finna nya lösningar.

Candet har utbildat vår personal i ekonomi och vi är mycket nöjda med insatsen, både det professionella upplägget och Ulrika som föreläsare.”

“Candet har hjälpt oss vid flera tillfällen. Vi är mer än nöjda med Ulrikas insats och hon har engagerat både medarbetare och chefer i för oss viktiga frågor.” 

———–

Vi genomför uppdrag både inom näringslivet och universitet/högskola.

Våren 2018 genomfördes sjunde terminen och flertalet kurser på universitetet. 

“Mötet med studenterna är alltid lika givande.”, Ulrika Friman