CANtrain® – engagerande utbildningar

Candet bidrar med kreativa idéer och metoder där deltagarna aktiveras för att göra utbildningar mer intressanta och stimulerande. Vi kan också samarbeta med era egna medarbetare genom att aktivt ta del i olika framställningar för att tillföra ny kunskap och inspiration. Vi arbetar såväl övergripande som med delar av ett material.

 © 2018, CANDET