KUNDEN äger® – stärker företagets varumärke

Ett annorlunda och effektivt sätt att stärka företagets varumärke. Genom ett engagerande spel tydliggörs medarbetarnas personliga betydelse för varumärket och hur de förväntas agera och bemöta kunder i olika situationer. De får ökad kunskap om verksamheten och får bidra med egna idéer för att utveckla kundrelationer och på annat sätt stärka företagets varumärke. Medarbetarnas förståelse för agerandet i mötet med kunder ökar möjligheten att vara goda ambassadörer.

 Copyright © CANDET 2012-2018