CANintroduction® – effektiv introduktion

En väl genomtänkt introduktion gör att anställda snabbare kommer in i företaget och att de ganska omgående kan påbörja sitt arbete. Introduktionen bidrar givetvis också till att öka känslan av delaktighet i organisationen. Vi lägger upp effektiva introduktionsprocesser som omfattar kunskap om verksamheten såväl som tydliggörande av den anställdes roll och hanteringen av praktiska detaljer.

 Copyright © CANDET 2009-2018