CANfinance®- ger förståelse för det ekonomiska flödet

Utbildningskoncept för att öka medarbetarnas kunskap om företagets ekonomiska begrepp, rapporter, kalkyler m.m. Ger inblick i verksamheten och skapar förståelse för hur det dagliga arbetet återspeglas i företagets resultat. Kreativt pedagogiskt stöd illustrerar det ekonomiska flödet i verksamheten och optimerar överföringen av  kunskap från utbildningen till de dagliga uppgifterna. Förståelsen för helheten lär medarbetarna att göra rätt från början, vilket ökar effektiviteten inte bara i deras eget arbete utan även i andra delar av organisationen.

 Copyright © CANDET 2011-2018