Workshop material

För effektiva möte med fokus på delaktighet och engagemang ger bra material viktiga grundläggande förutsättningar. Vi är återförsäljare av workshop material som stimulerar till kreativitet och ger stöd för aktiva övningar. Utbudet finns på Neuland Kontakta oss för beställning alternativt ring eller på tfn: 0761 – 702007