CANvote® – Röstkort för att synliggöra åsikter

Ett ordspråk säger att “den som tiger samtycker” men det finns många olika anledningar att mötesdeltagare inte delger sina tankar. Anledningar som har sin grund i tidigare erfarenheter och bemötande. Som mötesledare är det vår uppgift att skapa förutsättningar som bidrar till att mötesdeltagarna vill och vågar säga vad de tycker. Vi tror det finns ett behov att tillsammans med röstkorten skapa ett klimat som stödjer deltagarnas vilja att uttrycka sin åsikt. Röstkorten visar att du som mötesledare vill veta vad dina deltagare tycker.

  • CANvote® – 12 röstkort för att synliggöra åsikter. JA/NEJ alternativt Gubben glad/Gubben sur.

Pris 160 kr exkl. moms och frakt.

För beställning!

 Copyright © CANDET 2009-2018