CANpark® – För att skapa struktur och öka effektiviteten

Vi tror på effektiva möte vilket bland annat uppnås genom att deltagarna ägnar tiden åt det som mötet är till för.

  • CANpark® – P-skylt för whiteboard – För ökad effektivitet och snabbare måluppfyllelse parkerar vi diskussioner som är utanför mötets agenda.

Pris 100 kr, exkl moms och frakt

För beställning!