CANmeet evalutation – Möteskort för utvärdering av mötet

CANmeet-evaluation-CANDET - delaktighet & engagemang

När utvärdering av en insats görs kan formerna för framtida möte utvecklas och anpassas till deltagarna i gruppen. Genom användning av möteskorten ges alla deltagare en möjlighet att på ett strukturerat och effektivt sätt bidra med sina tankar.

  • CANmeet evalutation – 13 möteskort med olika texter och bilder för utvärdering av möte.

Pris 160 kr exkl moms & frakt

För beställning!

 Copyright © CANDET 2013-2018