CANlectures – Anpassade föreläsningar

Vi föreläser om delaktighet, engagemang och effektivitet. Föreläsningarna skräddarsys och anpassas till målgruppen.

En ökad grad av delaktighet ger ett högre engagemang bland medarbetarna och bidrar även positivt i lärprocessen. Det är tillämpningen av metoder som stödjer delaktighet som är nyckeln till engagemanget.

Vi har sedan 2009 utformat många olika koncept som paketerats och utformats med utgångspunkt från delaktighet och engagemang. Koncept och metoder som tillämpats inom näringslivet, offentlig sektor, högskola/universitet och föreningslivet.

Nu skräddarsyr vi föreläsningar om delaktighet som metod. Vår utgångspunkt är främst ur ett organisatoriskt perspektiv då med hänsyn till effektivitet och engagemang men även upplägg för seminarium med fokus på tillvaratagandet av studenternas teoretiska kunskapsinhämtning.

Vi föreläser inom olika organisatoriskt viktiga områden vilket avspeglas i våra koncept. Ett exempel är CANmeet – Om delaktighet och engagemang kopplat till effektiva möten, vilket även paketeras med en workshop om effektiva möten.

Ulrika Friman, CANDET