CANfacilitate® – inspirerande workshops

Vi utformar resultatinriktade workshops med fokus på delaktighet och engagemang och medverkar såväl i planering som genomförandet. Beroende på situation och typ av problem tillämpas olika metoder. I alla uppläggen används produkter som stimulerar kreativitet och stödjer aktivt deltagande.

 Copyright © CANDET 2009-2018