Alla kan vara med!

Nedan är ett utdrag med tips till chefen för att få mer delaktiga medarbetare. Ur artikeln ”Alla kan vara med!” publicerad i tidningen Civilekonomen, nr 7, 2012

”Så får chefen mer delaktiga medarbetare:

  1. Stärk din självinsikt. Vilka egenskaper vill du utveckla för att bättre stödja delaktighet? Till exempel ödmjukt bemötande, förmågan att lyssna, tillit till medarbetarnas förmåga?
  2. Våga prata! Föreläsningar och skriftligt material i all ära, men till och med den sämsta diskussionen är bättre för att skapa förståelse och delaktighet. Tänk då vad en god diskussion kan gör!
  3. Vid meningsskiljaktigheter: Var konstruktiv, diskutera sak och inte person.
  4. Många beslut kan tas av gruppen – om gruppen får relevant information och mandat.
  5. Ta tillvara medarbetarnas idéer, uppmuntra och belöna dem så håller du deras engagemang vid liv.”

Text: Anna Vorös Lindén

Läs hela artikeln: Alla kan vara med!