“Högsensitiva berättar”

En intervjubok av Pia Rockström där 22 högsensitiva berättar om sina liv och hur de har använt sin känslighet på ett positivt sätt. Jag är tacksam över att vara en av dessa 22 personer och i ett kapitel berätta om vad det har inneburit för mig. Under två år som medlem i SFH-föreningen (Sveriges förening för högkänsliga) har jag träffat andra med personlighetsdraget. Att läsa om högsensitivitet har varit viktigt för mig för att förstå mina reaktioner men att träffa andra och dela erfarenheter har bidragit till en djupare förståelse, acceptans och personlig utveckling. Tack Pia för ditt initiativ och för mig som intervjuperson i boken var det av betydelse att det var flera personer som delade med sig av sina erfarenheter och att det var det positiva med personlighetsdraget som lyftes fram. Min förhoppning är att boken kan det bidra till att andra högsensitiva känner igen sig och i framtiden kan påverka sina val och finna situationer som ger stöd för personlighetsdraget.

Två citat ur boken:
”Jag känner lika mycket glädje och tillfredsställelse av att andra får stå i rampljuset. Det är en stor förmån att ha förmågan att kunna glädjas med andra.”

”Att känna är den största förmånen med att vara sensitiv.”
Ulrika Friman

CANDET- Ulrika Friman & Pia Rockström, Högsensitiva berättar

Pia Rockström & Ulrika Friman vid boksläppet av “Högsensitiva berättar”, påskafton 2017 på Förlagshuset Siljans Måsar i Ystad.