Våra kunder om oss!

Utvecklande och engagerande”   –    “Alla var aktiva”    –    “Effektivt”    –    “Superbra utbildning som alla borde gå”    –    “Tydligt resultat”    –    “Bra tempo och målinriktat”   –    “Lättsamt ”   –    “Högt i tak”    –    “Relevanta frågor”    –    “Bra övningar som gav bra diskussioner.

Medarbetarnas förståelse för verksamheten har ökat.

Kvalitén på våra ekonomiska diskussioner har blivit bättre.

Nu förstår medarbetarna vad raderna innebär och hur de kan påverka.”

“På ett lättsamt och stimulerande sätt har medarbetarna getts inblick i vad det innebär att representera bolaget och vad det egna beteendet får för konsekvenser.

Cheferna tyckte det tydliggjorde företagets värderingar på ett sätt som var lätt att ta till sig och omsätta till den dagliga verksamheten. Mest positivt var diskussionerna och att de själva fick ta fram åtgärdsförslag.

Sagt av deltagare i utvärderingar av våra uppdrag.

———

“Vi har anlitat Candet som projektledare för ett globalt utbildningsprojekt. Vi är mycket nöjda med både genomförandet och resultatet. I projektet genomfördes även utbildningar vilka våra användare var mycket nöjda med.” Manager Production Support, Alfa Laval Lund AB

Vi har inom banken många gånger anlitat Ulrika Friman, Candet och är imponerade av hennes förmåga att sätta sig in i vår situation och finna nya lösningar.” Bankchef Lund, Färs & Frosta Sparbank

Candet har utbildat vår personal i ekonomi och vi är mycket nöjda med insatsen, både det professionella upplägget och Ulrika som föreläsare.” Human Resources, JBT FoodTech AB

“Candet har hjälpt oss vid flera tillfällen. Vi är mer än nöjda med Ulrikas insats och hon har engagerat både medarbetare och chefer i för oss viktiga frågor.” Marknadsavdelningen, Lunds Energikoncernen AB

——-