Årets Nyföretagare i Lund 2010

candet-arets-nyforetagare

Candet nominerades den 9 april 2010 vid Lunds Näringslivsdag till Årets Nyföretagare av Lunds Nyföretagarcentrum.

“Baserat på skarpa iakttagelser och målmedvetet lärande under ett kvalificerat yrkesliv, har pristagaren förmått ta steget till ett framgångsrikt företagande kring egenutvecklade utbildningskoncept som skapar dynamik och delaktighet i företag och organisationer” lyder motiveringen från Lunds Nyföretagarcentrum.

Pressmeddelande:

Efter 18 som controller och internutbildare på Alfa Laval tog Ulrika Friman tjänstledigt för att läsa pedagogik. Det blev startskottet för hennes företag Candet, som specialiserat sig på utbildningar och verktyg för att öka de anställdas delaktighet och därmed göra företagen mer effektiva.

En bra utbildning ska ge aha-upplevelse och för att de ska uppstå krävs att de som deltar engagerar sig och får en känsla för helheten, säger Ulrika Friman. Det traditionella sättet att utbilda inom arbetslivet går mest ut på att förmedla kunskap. Jag vill istället jobba med interaktivitet, där deltagarna själva bidrar med svaren på viktiga frågor. På så sätt gör vi de anställda delaktiga på ett sätt som skapar både arbetsglädje och lojalitet – och som leder till ett mer effektivt arbete.

Ulrikas första uppdrag som egen företagare var att titta över Alfa Lavals introduktionsutbildningar för nyanställda. Det ledde vidare till att hon fick utforma företagets säkerhetsutbildningar och utvärdera hela företagets introduktionspaket. Efterhand har hon även genomfört uppdrag från AstraZeneca, Färs & Frosta Sparbank, Lunds Energi-koncernen, med flera företag.

I företaget Candet har Ulrika Friman utvecklat flera, helt nya verktyg , som ska underlätta utbildarens roll och skapa tydliget och engagemang i olika utbildningar och processer. Två exempel är strategispelet CANact, som bland annat används i chefsutbildningar och CANcomp, som går ut på att ge medarbetarna goda kunskaper om det egna företaget. Ulrika Friman har själv tagit steget från att utbilda personal till att vara den som förser utbildarna med den kunskap och det material de behöver för att genomföra interaktiva utbildningar med bestående resultat.

Candet startades 2008, med hjälp av Lunds Nyföretarcentrum (LNC), som till dags dato medverkat till mer än 1000 företagsstarter. Fysiskt finns Candet i LNCs så kallade tjänsteinkubator, tillsammans med cirka 15 andra tjänsteföretag.

– LIFT är en perfekt miljö att starta i, säger Ulrika Friman. Här har jag redan från början fått tillgång till ett nätverk som gett mig flera nya uppdrag. Dessutom är det kul med en miljö där det finns många nya företag, som är i ungefär samma situation som mitt eget.

Arne Berge

http://www.sydsvenskan.se/lund/article645168/Miljogarden-arets-foretagare.html

http://lund.lokaltidningen.se/tre-vann-naringslivspris-/20100409/artikler/704149770

http://www.lnc.ideon.se/arkiv/hon-hjalper-foretag-att-bli-mer-effektiva/